Skapa Gemenskap

Skapa Gemenskap
Skapa Gemenskap
Anonim
Create Community
Create Community

Social anknytning är ett viktigt sätt att svara på och återhämta sig från en nödsituation. Människor har mer befogenhet att hjälpa varandra efter en katastrof när gemenskapens medlemmar regelbundet har varit inblandade i varandras liv. Enkla saker, som att lära känna dina grannar och ta reda på vem som kan behöva hjälp i en katastrof, lära sig praktiska beredskapsförmågor och hjälpa andra i en nödsituation kan hjälpa till att skapa gemenskap.

CARE FOR EACH OTHER
CARE FOR EACH OTHER

SKÖTSEL FÖR VARJE ANDRA

Ta hand om dig själv och varandra och vet när och hur du hittar hjälp.

GET INVOLVED
GET INVOLVED

BLI INVOLVERAD

Volontär i ditt samhälle för att förbättra allas hälsa och motståndskraft.

Gemenskapens hälsotålighet

Rekommenderas: